Paintball szabályok

Általános biztonsági szabályok:

A játék résztvevői: a Játékosok és a Játékvezetők.
Játékosnak számít, és vonatkozik rá valamennyi, jelen Játékszabályzatban felsorolt kitétel (tiltás, kötelezettség, stb.), aki a paintball játék (továbbiakban Játék) időtartama alatt a Játékterületre (lásd később) lép.
A Játékban kizárólag olyan játékosok vehetnek részt, akik a Játékszabályzatban foglalt feltételeket elfogadják.
A Játék során a Játékosok a Polgári Kézi lőfegyver és Lőszervizsgáló KFT által bevizsgált, és a bevizsgáló által kiállított hiteles bizonyítvánnyal rendelkező fegyvereket (továbbiakban markereket) használják.
A Játék a Pest megye, Tököl területén található volt Orosz laktanyában kerül megrendezésre.
A Játékterületet kordon szalag szegélyezi! 
A játék ideje alatt, a játékterületen kívül tartózkodni szigorúan tilos, ezen pont megszegése azonnali kizárással jár!
A Játékterületen védett zóna kerül kijelölésre, amit a Játékvezető határozza meg.
Ezen védett zónában mindennemű Játékot fel kell függeszteni, az itt tartózkodó Játékosok kötelesek a markereik ravasz biztosítóit bebiztosított állapotban tartani, a kívül tartózkodó játékosoknak pedig tilos a védett területen belülre célozni és azon belülre lőni!

A JÁTÉKTERÜLETEN A JÁTÉK TELJES IDŐTARTAMA ALATT KÖTELEZŐ VÉDŐMASZKOT VISELNI, ami kifejezetten a paintball tevékenységhez lett tervezve!
A VÉDŐMASZKOT CSAK A VÉDETT ZÓNÁBAN, VAGY A JÁTÉKTERET ELHAGYVA SZABAD LEVENNI!!!

A marker csövébe belenézni tilos! A marker leszerelt csővel is tud lőni!
A markeren szigorúan tilos bármilyen módosítást végezni, mivel bármilyen szakértelem nélküli módosítás veszélyessé teheti a markert.
A marker felhúzásakor, a Játékidőn (melynek a Játékvezetők jelzik a kezdetét és a végét) kívül,
és a pályán kívüli területeken a ravasz biztosítót kötelező bebiztosítani.
A merkert csak rendeltetésszerűen szabad használni, tilos vele ütni vagy egyéb erőszakot alkalmazni!
A JÁTÉK ELŐTT ÉS ANNAK IDEJE ALATT SZIGORÚAN TILOS ALKOHOLT ILLETVE DROGOT FOGYASZTANI,
VAGY EZEN SZEREK ÁLTALI BEFOLYÁSOLTSÁG ÁLLAPOTÁBAN, A JÁTÉKBAN RÉSZT VENNI!
EZEN KITÉTEL MEGSZEGÉSE AZONNALI KIZÁRÁST VON MAGA UTÁN!
A Játékosok részére biztosított 68-as kaliberű festékgolyón kívül semmit nem szabad betárazni és kilőni! A tárból a földre, vagy bármilyen más helyre kiesett festékgolyót a tárba visszatenni tilos!
A már kiadott és a Játék végén megmaradt festékgolyókat nem áll módunkban visszavásárolni.
A markerre a gázpalack rátekerését vagy annak arról letekerését, és a marker nyomás alá helyezését a Játékosok nem, csak a Játékvezetők és a felszerelést biztosító cég szakemberei végezhetik.
A Játékszabályzatban foglaltaktól eltérő, valamely Játékos szabálytalan magatartása miatt bekövetkező anyagi károkat, a kárt okozó Játékos köteles maradéktalanul megtéríteni

 
To the top of the page

Pályafoglalás

Név

Telefon

E-mail

Paintball pálya

Dátum

Létszám

Megjegyzés

Kérjük írja ide az eredményt!
Pályafoglalás